“Time&Material” versus Projecte tancat

Temps de lectura: 3 minuts

 

La gestió de projectes és una part essencial de qualsevol empresa, i la elecció del model de contractació adequat pot tenir un impacte significatiu en el resultat final. Dos dels enfocs més comuns són “Time & Material” i els projectes tancats i en aquest article volem explicar les diferències i avantatges de casdacun dels enfocs.

Definició de “Time & Material” i Projectes Tancats

Abans de plantejar les avantatges, és important comprendre les dues opcions:

 1. “Time & Material”:
  • En aquest model, els clients paguen pel temps que els professionals dediquen al projecte durant el desenvolupament, sense tenir un valor prefedinit o tancat al inici.
  • Els desenvolupadors van realitzant tasques, reportant les hores per cadascuna  d’elles i al final del periode de facturació es genera un informe amb els detall de l’esforç i el cost de cada tasca o recurs.
  • És flexible, ja que permet ajustar els requeriments del projecte durant el procés.
  • És ideal per projectes on els requeriments poden canviar o evolucionar amb el temps.
 2. Projectes Tancats:
  • En aquest model, es negocia un preu fix per tot el projecte abans que comenci la feina.
  • S’asumeix un risc de desviament per ambues parts (client i proveïdor) que es reflexa en el cost final.
  • És més estructurat i requereix una definició clara dels requeriments des del principi.
  • És ideal per projectes amb requeriments clars, estables i ben definits.

Avantatges de “Time & Material”:

1. Flexibilitat en els Canvis de Requeriments: Els projectes sovint experimenten canvis en els requeriments a mesura que es desenvolupen. Amb “Time & Material”, els canvis es poden incorporar sense problemes, ja que el model permet adaptar-se a les necessitats que evolucionen. Aixo modifica les estimacions inicials (si hi son) sobre el cost o el temps d’entrega, pero es una variació acceptada si els canvis ho justifiquen

2. Ràpida Adopció de Noves Tecnologies: En un món tecnològicment en constant canvi, les empreses necessiten ser capaces d’adoptar ràpidament noves tecnologies. “Time & Material” facilita la incorporació d’innovacions o canvis d’eines durant el procés sense condicionar els acords inicials.

3. Major Transparència: Aquest model ofereix una transparència més gran en termes de com es gasta el temps i els materials. El client pot veure exactament on es destinen els recursos i fer ajustos segons sigui necessari durant el temps de desenvolupament.

4. Adaptabilitat a la Incertesa:  En sectors on la incertesa és inherent, com ara el desenvolupament de software, aquest enfoc ofereix adaptabilitat per gestionar-la. És difícil preveure totes les eventualitats des del principi, i aquest model permet gestionar la incertesa amb més eficàcia i adaptar-se molt més facilment a 

5. Millor Col·laboració i Comunicació: La flexibilitat inherent usant l’enfoc de “Time & Material” promou una comunicació més estreta entre els equips del client i els desenvolupadors. Això facilita la resolució de problemes immediats i millora la col·laboració global.

Avantatges dels Projectes Tancats:

1. Pressupost Fixat:  El principal avantatge dels projectes tancats és la previsibilitat financera. Amb un pressupost fixat des del principi, les empreses poden planificar amb seguretat els seus recursos financers.

2. Termes Contractuals Clars: Els projectes tancats solen estar acompanyats de contractes clars i definits, tot i que requereixen un esforç inicial més gran. Això proporciona una base sòlida per a la relació client-proveïdor i ajuda a evitar malentesos.

3. Menys Supervisió Constant: Amb un projecte tancat, el client no necessita supervisar cada detall del procés, ja que s’ha acordat tot abans de començar. Això pot ser útil per a clients amb temps limitat per dedicar a la gestió de projectes.

4. Més Adequat per Requeriments Estables: Quan els requeriments són clars i estables, els projectes tancats poden ser més adequats. És el cas de projectes amb un àmbit ben definit i sense previsió de canvis significatius.

Conclusió:

En resum, tant “Time & Material” com els projectes tancats tenen els seus propis avantatges i desavantatges. La elecció entre els dos depèn en gran mesura de la naturalesa específica del projecte i del nivell de flexibilitat requerit. Per a empreses que valorin la adaptabilitat i la transparència, especialment en sectors on els canvis són la norma, “Time & Material” pot ser la millor opció. Per contra, els projectes tancats ofereixen estabilitat financera i claredat contractual, essent ideals per a aquells projectes amb requeriments estables i ben definits des del principi. En última instància, la tria del model de gestió de projectes ha de considerar les necessitats específiques de cada empresa i projecte.

Desplaça cap amunt