Gemma 2 de Google: La Nova Frontera de la Intel·ligència Artificial

Temps de lectura: 3 minuts

Extra! Extra! Google va presentar fa uns dies la seva última innovació: Gemma 2. Aquesta nova versió , en codi obert i gratuita promet redefinir les capacitats de la IA, aportant millores significatives tant en funcionalitat com en aplicacions pràctiques, però prou hype, anem a pams:

Què és Gemma 2?

Gemma és la versió de Gemini de codi obert, ja que vol ajudar desenvolupadors i altres perfils professionals a treballar directament amb aquest model,  en aquells projectes o entorns que necessiten personalitzar al màxim les característiques de la IA.  La diferencia amb Gemini és que aquest s’adapta a les necessitats de pràcticament tots els perfils, i Gemma està pensada per a un ús molt més especialitzat, dissenyada per aquells profesionals que necessiten treballar amb la IA per  experimentar-hi o desenvolupar nous usos o utilitats.

Capacitats i Novetats de Gemma 2

Qué ens aporta Gemma2, com és?

1. Multimodalitat

Gemma2 està  dissenyat per ser nativament multimodal. Això vol dir que pot processar i interpretar múltiples tipus de dades, incloent text, imatges, vídeo i codi, de manera integrada i eficient. Aquesta capacitat multimodal naturalment permet a Gemma 2 proporcionar respostes i solucions més complexes i contextualitzades, per exemple, pot combinar dades de text i imatges per proporcionar una anàlisi més completa i precisa.

2. Millora del Context Longitudinal

Gemma 2 ha millorat significativament la seva capacitat per manejar contextos llargs, sent capaç de processar fins a 2 milions de tokens en la seva última actualització. Això significa que pot analitzar grans volums de dades de manera més coherent, permetent aplicacions com l’anàlisi detallada de documents extensos o la síntesi de grans quantitats d’informació.

3. Aplicacions en Google Search

Una de les integracions més interessants de Gemma 2 és la que oferirà amb Google Search. Amb la seva capacitat avançada d’IA generativa, Gemma 2 pot transformar la manera com realitzem cerques a Internet, oferint respostes més detallades i contextualitzades a preguntes complexes, millorant l’experiència del usuari i fent les cerques més eficients.

4. Ask Photos

Gemma 2 també està integrada en Google Photos amb una nova funció anomenada “Ask Photos”. Aquesta funció permet als usuaris fer preguntes sobre les seves fotografies i obtenir respostes detallades basades en el reconeixement d’imatges i l’anàlisi contextual. Per exemple, pot identificar persones, llocs i esdeveniments en les fotos.

Disponibilitat i Implementació

Google ha començat a desplegar Gemma 2 a través de les seves plataformes, incloent Android i iOS, a la segona meitat del 2024.  Els usuaris i desenvolupadors poden accedir a les capacitats avançades de Gemma 2 amb models de 9B i 27B parámetres a través de Google Workspace, altres eines de Google o fins it tot Hugging Face o localmente usant Ollama v0.1.47+.

Impacte en Diferents Sectors

Quins impactes pot tenir Gemma 2 en diferents sectors que son usuaris habituals de IA

Educació

Gemma 2 té el potencial de revolucionar l’educació mitjançant eines d’IA avançades. A les escoles, pot ajudar a personalitzar l’aprenentatge per a cada estudiant. Per exemple, Gemma 2 pot analitzar els resultats acadèmics i els comportaments d’aprenentatge per suggerir recursos educatius específics i adaptats a les necessitats de cada alumne. A les universitats, pot optimitzar la gestió administrativa, facilitant la recopilació i anàlisi de dades d’assistència, avaluacions i rendiment. Aquesta tecnologia també pot ajudar a detectar i prevenir l’abandonament escolar analitzant patrons de comportament i intervenció preventiva.

Salut

En el sector sanitari, Gemma 2 pot integrar i analitzar dades de múltiples fonts per ajudar en el diagnòstic i tractament de pacients. Per exemple, pot processar imatges mèdiques, notes clíniques i dades de registres mèdics electrònics per proporcionar diagnòstics més precisos i personalitzats. Els metges poden utilitzar Gemma 2 per obtenir segones opinions instantànies basades en dades massives, millorant la presa de decisions clíniques. A més, la capacitat de processar grans volums de dades permet identificar tendències en la salut pública, ajudant a predir brots de malalties i planificar estratègies de prevenció.

Negocis

Per a les empreses, Gemma 2 ofereix una eina poderosa per a l’anàlisi de dades de mercat i la personalització de l’experiència del client. Per exemple, en el comerç electrònic, pot analitzar el comportament de compra dels clients per oferir recomanacions de productes personalitzades i optimitzar les estratègies de màrqueting. En el sector financer, Gemma 2 pot detectar patrons de frau analitzant transaccions en temps real, augmentant la seguretat i reduint pèrdues. A més, les empreses poden utilitzar Gemma 2 per analitzar l’eficàcia de les campanyes publicitàries, ajustant-les en temps real per maximitzar el retorn de la inversió.

Conclusió

Gemma 2 representa un avenç significatiu en la tecnologia de models de llenguatge grans (LLMs). Gemma 2 ofereix millores destacades en precisió, eficiència i capacitats de comprensió del llenguatge, gràcies a un entrenament amb dades massives i tècniques avançades de refinament. La facilitat d’integració de Gemma 2 permet als desenvolupadors aplicar aquestes capacitats avançades en aplicacions del món real, demostrant un potencial significatiu per a una àmplia gamma de projectes i solucions tecnològiques.

Desplaça cap amunt