Imagen de freepik

RAG, que és , pros i contres

Temps de lectura: 3 minuts

En el món de la intel·ligència artificial (IA), una de les tècniques emergents que està guanyant popularitat és el Retrieval-Augmented Generation (RAG). Aquesta tècnica combina dos enfocaments principals de la IA: la recuperació d’informació i la generació de text. Però, què és exactament el RAG, i quines són les seves avantatges i inconvenients? Mirem-ho!

Què és el RAG?

El Retrieval-Augmented Generation (RAG) és un model d’IA que integra dos components clau:
1. Mòdul de Recuperació (Retrieval):Un component que busca i recupera informació rellevant d’una base de dades o d’un conjunt de documents mitjançant una cerca semàntica i que li retorna al framework unes dades contextuals a la pregunta.
2. Mòdul de Generació (Generation): Que utilitza la informació recuperada per generar respostes o continguts nous coherents i contextualitzats.

Aquesta combinació permet al RAG aprofitar grans quantitats de dades existents per generar respostes més precises i informatives, en lloc de confiar únicament en la seva capacitat de generar text basat en l’entrenament previ.

Sona fantàstic no?  però quines són els avantatges del RAG? T’ho explico per punts:

1. Millor Precisió i Relevància: El RAG pot accedir a informació actualitzada i específica durant la recuperació, cosa que permet generar respostes molt més precises i pertinents i és especialment útil en camps que requereixen informació actualitzada constantment.

2. Context Enriquit: Com que el RAG utilitza informació recuperada de fonts diverses, permet als models comprendre millor el context de les preguntes i per tant pot proporcionar respostes més detallades.

3. Escalabilitat: El model RAG pot escalar-se fàcilment per treballar amb bases de dades grans i diverses.

4. Flexibilitat: El sistema RAG pot adaptar-se a diferents dominis i tipus de dades, ja que pot ser entrenat amb bases de dades específiques per a cada cas d’ús. Això el fa molt versàtil per a aplicacions personalitzades.

5. Reducció d’Al·lucinacions: Els models de llenguatge de vegades generen respostes que no tenen sentit o són incorrectes; RAG ajuda a reduirles ja que proporciona un context real i verificable.

6. Reducció de Costos: Com que redueix la necessitat de reentrenar el model contínuament amb noves dades, RAG ajuda a disminuir els costos de manteniment de LLM.

Tot i que no tot són flors i violes, també tenim alguns inconvenients:

1. Dependència de la Qualitat de les Dades: La precisió del RAG depèn en gran mesura de la qualitat i l’actualització de la base de dades utilitzada per a la recuperació. Si les dades són antigues, incorrectes o incompletes, les respostes generades poden ser inexactes o enganyoses.

2. Complexitat Computacional: La combinació de recuperació i generació requereix més recursos que els models de generació de text tradicionals i per tant augmenta els costos i la complexitat de la infraestructura necessària.

3. Temps de Resposta: La fase de recuperació d’informació pot afegir un retard en el temps de resposta. Tot i que aquest retard sol ser mínim, impacta negativament en aplicacions que requereixen respostes en temps real.

4. Riscos de Seguretat i Privacitat: Utilitzar bases de dades grans i diverses pot augmentar els riscos de seguretat i privacitat, especialment si les dades no estan adequadament protegides o si es recupera informació sensible o confidencial.

Un cop vistos els pros i contres podem resumir que el Retrieval-Augmented Generation (RAG) és un abans i un després en la gestió del llenguatge per part de la IA i representa un avanç significatiu en la capacitat per generar respostes més precises i contextualitzades. Tot i que ens dona avantatges, com millor precisió i context enriquit, també genera problemes importants, com la dependència de la qualitat de les dades i l’increment de cost computacional (temps, consum energètic,…).

De totes maneres, crec que ben aviat el RAG es convertirà en una eina imprescindible per a qualsevol sistema de IA especialitzat, ha vingut per quedar-se 😉

Desplaça cap amunt